H27 โบว์ ผ้าคาดผม

ผ้า เป็นผ้าแนวตรงและยาวสามารถผูกรอบศีรษะมัดโบว์ได้

ขนาดของผ้ายาว 100 ซม. x กว้าง 7 ซม.

ราคา 27 ฿

จำนวน :

คงเหลือ 18 ชิ้น
งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม
ผ้าคาดผม/โบว์/โดนัทมัดผม