รายชื่อส่งของ วันพฤหัสที่ 21/05/63 ( J&T กับ Flash)