รายชื่อส่งของ วันเสาร์ที่ 30/05/63 ( J&T กับ Flash)