รายชื่อส่งของ วันศุกร์ที่ 22/05/63 (J&T กับ Flash)