รายชื่อส่งของ วันจันทร์ที่ 08/06/63 ( J&T กับ Flash)