รายชื่อส่งของ วันพฤหัสที่ 11/06/63 ( J&T & Flash )