รายชื่อส่งของ วันศุกร์ที่ 12/06/63 ( J&T & Flash )