รายชื่อส่งของ วันเสาร์ที่ 13/06/63 ( J&T & Flash )