รายชื่อส่งของ วันพฤหัสที่ 02/07/63 ( J&T & Flash )